Eksperter på kontraterror

Hver for seg har de erfaringer fra livsfarlige krigsoperasjoner i Afghanistan og daglige bevæpnede oppdrag i det norske samfunnet. Vi ble med når Beredskapstroppen og Forsvarets Spesialkommando går under vannet for å bekjempe terror.