Heimevernets innsatsstyrke - 3000 soldater mot terror

Se filmen fra artikkelen i Vi Menn uke 42

Forsvarets største ressurs i terrorberedskapen er Heimevernets innsatsstyrker. Her trenes bønder, fiskere og kontorister til å bli elitesoldater.