Mari-Lene Mestre

Det er ikke få ting Mari-Lene fra Haugesund ikke mestrer; hun rir, elsker bil og har en gang brutt seg inn i et slaktehus for å slippe løs alle dyrene.