På patrulje ved russergrensa

Orion-besetningen befinner seg rett nord for Kolahalvøya, nært nok til at de kan se inn i Russland. Displayet til systemoperatøren viser at en russisk flyradar har fått los på overvåkingsflyet. Minutter senere glir en Su-27 Flanker opp på siden for å se hva nordmennene driver med.