Romfolket i Bulgaria

Johnny Haglund dro til Stolipinovo, der de er så fattige at de ikke har råd til å dra til Norge for å tigge.